Ungdomsskoleforeningen

Ungdomsskoleforeningen

Ungdomsskoleforeningen er en landsdækkende medlemsorganisation. Formålet er at tale de kommunale ungdomsskolers sag samt at støtte ungdomsskolernes udvikling. Det er Ungdomsskoleforeningen mål at styrke dialogen med og mellem ungdomsskolerne og i øvrigt være til rådighed, når ungdomsskolerne har brug for at få løst opgaver.

Læs mere om Ungdomsskoleforeningen på www.ungdomsskoleforeningen.dk