Fritid & Samfund

Fritid & Samfund

Fritid og Samfund er en landsforening for folkeoplysningsudvalg, kredse, lokalråd m.v. på folkeoplysningsområdet.
Foreningen arbejder for en øget forståelse for nødvendigheden af en folkeoplysnings-, fritids- og kulturpolitik og for at skabe de bedste vilkår for initiativer og aktiviteter inden for sektoren - nationalt og internationalt.
Fritid & Samfund er uafhængig af partipolitik og særinteresser.

Læs mere om Fritid & Samfund på www.fritid-samfund.dk