Folkeligt Oplysnings Forbund (FOF)

Folkeligt Oplysnings Forbund

Folkeligt Oplysnings Forbund arbejder for at fremme kundskab om menneske og samfund og medvirker til at dygtiggøre og udvikle den enkelte til et rigere menneske- og samfundsliv gennem fastholdelse af og fordybelse i den kristelig-humanistiske kulturtradition.
FOF's virksomhed giver det enkelte menneske mulighed for at kunne deltage i undervisning og aktiviteter, der tager sigte på udvikling af den almene og personlige kompetence ved at give mulighed for undervisning og samvær, der udvider den enkeltes horisont både kulturelt, socialt og fagligt.

Læs mere om Folkeligt Oplysnings Forbund på www.fof.dk