Efterskoleforeningen

Efterskoleforeningen

Efterskoleforeningen arbejder for at udbrede kendskabet til skoleformens frie idégrundlag og dens folkelige og kulturelle muligheder og betydning at skabe de bedste og frieste vilkår for elever, medarbejdere, skoler og skolekredse. Foreningen varetager skoleformens, skolernes og elevernes sag i forhold til offentlige myndigheder og er det fælles forum for skolernes bestyrelser og for alle ansatte.
Desuden tilbyder foreningen skolerne og de personlige medlemmer råd og vejledning.

Læs mere om Efterskoleforeningen på www.efterskoleforeningen.dk