Kulturhusene i Danmark

Kulturhusene i Danmark

Kulturhusene i Danmark er en kulturpolitisk forening, hvis formål det er

  • at styrke og udvikle det folkelige og demokratisk kulturelle arbejde i hele Danmark.
  • at repræsentere medlemshusenes fælles interesser overfor myndigheder, organisationer, interessegrupper og andre samarbejdspartnere.
  • at støtte den lokale udvikling af eksisterende huse og dannelsen af nye huse.
  • at fremme en kultur med et socialt aspekt, som tilgodeser brugernes medleven og aktivitet.

Kulturhusene i Danmark består af lokale kulturhuse, aktivitetshuse, medborgerhuse o.l. Et fællestræk for husene er, at de skaber rammerne for og igangsætter kulturelle og fritidsmæssige aktiviteter. Landsforeningen har eksisteret siden 1987.

Læs mere om Kulturhusene i Danmark på www.kulturhusene.dk