Foreningen NORDEN

Foreningen NORDEN

Foreningen NORDEN har siden 1919 arbejdet for at øge samarbejdet på kryds og tværs af de nordiske landegrænser og for fredelig sameksistens og fælles politiske mål i Norden.
Foreningen NORDEN har to gange være indstillet til Nobels fredspris og har spillet en aktiv politisk rolle i forbindelse med stiftelsen af de nordiske institutioner Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.
I Danmark tæller Foreningen NORDEN ca. 150 lokalafdelinger, over 15.000 personlige medlemmer, ca. 1.500 skole- og biblioteksmedlemmer, godt 100 organisationer, foreninger og virksomheder, der støtter foreningens arbejde som medlemmer samt Foreningen NORDENs Ungdom.

Læs mere om Foreningen NORDEN på www.foreningen-norden.dk