Grundtvigsk Forum

Grundtvigsk Forum

Grundtvigsk Forum er et åbent landsdækkende netværk, der møder den stadig stigende interesse i befolkningen for at debattere eksistentielle, kirkelige og folkelige spørgsmål.
Det gør vi ved at invitere til møder, foredrag og konferencer, samtidig med at vi deltager i de aktuelle politiske debatter omkring kirke, skole- og kulturliv.

Læs mere om Grundtvigsk Forum på www.grundtvig.dk