Sammenslutningen af Lokalarkiver

Sammenslutningen af Lokalarkiver

Sammenslutningen af Lokalarkiver er landsorganisation for flere end 450 danske lokalarkiver.
Siden 1949 har SLA samlet arkivfolk over hele landet i fælles bestræbelser på at højne kvaliteten i arbejdet med bevaring af vor fælles kulturarv.
SLA har over 450 medlemmer fordelt på 13 kredse, der hver dækker et amt.
Medlemmerne er både store og små lokalarkiver.
Igennem Sammenslutningen drager de nytte af hinandens erfaringer og ekspertise og af det store udviklingsarbejde, der udføres af SLA's forskellige udvalg.

Læs mere om Sammenslutningen af Lokalarkiver på www.danskearkiver.dk