Atlantsammenslutningen

Atlantsammenslutningen

Atlantsammenslutningens hovedopgave er at skabe et solidt informationsgrundlag for en seriøs debat om Danmarks sikkerhedspolitiske placering i NATO, EU, OSCE, FN og WEU.
Organisationen arbejder for at fremme et bredt sikkerhedspolitisk samarbejde mellem NATO-landene og mellem disse og de nye demokratier i Øst samt for at styrke samarbejdet mellem Nordamerika og Europa.

Læs mere om Atlantsammenslutningen på www.atlant.dk