DFS i råd og nævn

DFS i råd, nævn og udvalg

Dansk Folkeoplysnings Samråd er repræsenteret i en lang række nationale og internationale råd, nævn og udvalg.

Principper for DFS' konstitueringer i råd, nævn og udvalg

Ved eksterne konstitueringer tages der hensyn til:

  • at sammensætningen skal afspejle bredden i Samrådets medlemskreds
  • at repræsentanter skal have den fornødne tid og indsigt i det pågældende arbejdsfelt

Desuden gælder følgende principper:

  • Personen, der udpeges, repræsenterer altid Dansk Folkeoplysnings Samråd og ikke den pågældende medlemsorganisation
  • At den medlemsorganisation, der påtager sig repræsentationsopgaven, betaler omkostningerne for deltagelse i arbejdet. Dvs. arbejdstid, rejseomkostninger mv.

Hvis en medlemsorganisation ønsker at repræsentere DFS i et bestemt organ, er den velkommen til at kontakte Samrådets sekretariat. Ønsket bliver så sendt videre til bestyrelsen og vil indgå i de samlede overvejelser ved næste konstituering.