Bestyrelse

Bestyrelsen

Per Paludan Hansen, 
Valgperiode 2019-2021
Sekretariatsleder i LOF
pph@dfs.dk / pph@lof.dk


 

Vibeke Sonntag Larsen
Valgperiode 2019-2021
Sekretariatsleder i Kulturhusene i Danmark
vibeke@kulturhusene.dk

 John Meinert Jacobsen
Valgperiode: 2018-2020
Administrerende direktør i AOF-Danmark
john@aof.dk

 

 


 

Marlene Berth Nielsen
Valgperiode: 2019-2021
Souschef og udviklingskonsulent i
oplysningsforbundet FORA
marlene@fora.dk 

Marlene
 

Randi Jensen
Valgperiode 2019-2021
Sekretariatsleder i Foreningen af Daghøjskoler
rj@daghojskoler.dk


 

Ole Buch Rahbek
Ole Rahbek fratrådte sin stilling som souschef
i Folkehøjskoleforeningen den 31.12.2019 og
er dermed også udtrådt af DFS' bestyrelse.

 

  

Ole 

Henrik Christensen, næstformand
Valgperiode 2018-2020
Sekretariatsleder i DOF
hc@danskoplysning.dk

 

 

 

Ejnar Bo Pedersen
Valgperiode 2018-2020
Sekretariatschef i Ungdomsskoleforeningen
ebp@ungdomsskoleforeningen.dk

 

Flemming Jørgensen
Valgperiode 2019-2021
Chefkonsulent i Coop
flemming.joergensen@coop.dk

Joachim Juel Vædele
Valgperiode 2018-2020 
Sekretariatsleder i Grundtvigsk Forum
jv@vartov.dk  

Joachim

Stine Hohwü-Christensen
Udviklingskonsulent - Medarbejderrepræsentant
shc@dfs.dk

 

 

 

Bestyrelsen er DFS' øverste myndighed mellem de årlige repræsentantskabsmøder.

Bestyrelsen består af ti medlemmer, der vælges af og blandt de delegerede fra medlemsorganisationerne.

Valgperioden er to år, og alle valg har virkning fra repræsentantskabsmødet. I lige år vælges fem bestyrelsesmedlemmer. I ulige år vælges formand samt fire bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand.

DFS linkBestyrelsens forretningsorden

DFS linkBestyrelsens intranet