Fora

Fora

Fora (tidligere NETOP) vil fremme og udvikle dansk husflid og dansk identitet samt bevare og videregive husflidens kulturelle emner.
Organisationen arbejder på grundlag af og ønsker at fremme FN's idealer om fred, tolerance, mellemfolkelig forståelse og internationalt samarbejde.
Fora består af cirka 200 lokale folkeoplysende foreninger, der gennemfører folkeoplysning inden for almene, bæredygtige, økonomiske, sociale, kulturelle og håndværksmæssige emner.
Udover den traditionelle aftenskoleundervisning arbejder Fora med projekter inden for voksenundervisning, specialundervisning, integration af indvandrere og flygtninge, daghøjskoler og oplysningskampagner - selvstændigt og i samarbejde med andre.

Læs mere om Fora på www.fora.dk