Daghøjskoleforeningen

Daghøjskoleforeningen

Daghøjskoleforeningen arbejder for at styrke og udvikle Daghøjskolen som en lokal højskoleform, der giver tilbud om folkeoplysning til voksne.
Foreningen varetager og repræsenterer daghøjskolernes interesser i forhold til lovgivning, bevilgende myndigheder og andre organisationer, støtte oprettelsen og driften af daghøjskoler med konsulentbistand og arbejder for at sikre erfarings- og idéudvekslingen mellem daghøjskolerne.

Læs mere om Daghøjskoleforeningen på www.daghojskoler.dk