Grænseforeningen

Grænseforeningen

Det er Grænseforeningens formål at støtte danskheden i grænselandet, særligt syd for grænsen, at udbrede kendskabet til grænselandets forhold samt at bevare og styrke dansk sprog og kultur.
Grænseforeningen udgiver tidsskriftet Grænsen 6 gange årligt og har lokalforeninger over hele landet. Lokalforeningerne arrangerer bl.a. foredrag, kurser og studieture til Sydslesvig.

Læs mere om Grænseforeningen på www.graenseforeningen.dk