FN-forbundet

FN-forbundet

FN-forbundet er tværpolitisk - en ikke-statslig medlemsorganisation, NGO, som forholder sig kritisk og konstruktivt til spørgsmål, der vedrører FN.
Forbundets formål er at styrke interessen for FN og øge forståelsen for nationernes gensidige afhængighed og fælles ansvar for den internationale udvikling.
Organisationen samarbejder lokalt, nationalt og internationalt med politikere, organisationer og andre landes FN-forbund.
FN-forbundet forsøger at påvirke politiske beslutningsprocesser og at informere den danske befolkning om FN-forhold.

Læs mere om FN-forbundet på www.fn-forbundet.dk