Vedtægter

Vedtægter for Dansk Folkeoplysnings Samråd

-

De nuværende vedtægter blev vedtaget på repræsentantskabsmødet den 1. november 2004 og trådte i kraft pr. 1. januar 2005. 

På repræsentantskabsmødet den 17.april 2015 blev der vedtaget en række mindre ændringer.

DFS linkSe vedtægterne