Dansk Oplysnings Forbund (DOF)

Dansk Oplysnings Forbund

Dansk Oplysnings Forbund er landsorganisationen for frie selvstændige medlemsskoler, som partiuafhængigt arbejder for folkeoplysning i Danmark og i udlandet.
DOF's medlemsskoler virker, på grundlag af den danske tradition for en åben og almen tilgængelig folkelig voksenuddannelse, for at give det enkelte menneske mulighed for, gennem dialog og engageret samvær med andre mennesker og på grundlag af viden og ansvarsfølelse, at udfylde sin plads i Danmarks daglige liv.
Dansk Oplysnings Forbund arbejder for på internationalt plan at styrke den mellemfolkelige forståelse.

Læs mere om Dansk Oplysnings Forbund på www.danskoplysning.dk