Dansk Amatør Orkester Samvirke

Dansk Amatør Orkester Samvirke

DAOS er en landsorganisation for danske amatørsymfoniorkestre og danske kammerorkestre. DAOS' formål er: at fremme interessen for aktiv musikudøvelse, at varetage medlemsorkestrenes interesser, at tilvejebringe samarbejde med kor- og musikforeninger, at fremme medlemmernes interesse og forståelse for musikkens sociale og samfundsmæssige betydning.
DAOS omfatter ca. 80 danske amatørsymfoni- og kammerorkestre med tilsammen 2.800 medlemmer, spredt over hele landet.

Læs mere om Dansk Amatør Orkester Samvirke på www.daos.dk