Om DFS

Hvem er DFS?

Dansk Folkeoplysnings Samråd er paraplyorganisation for 34 folkeoplysende organisationer med hvert sit formål og speciale.

Vi betjener vores medlemsorganisationer, formidler samarbejde og holder fælles kontakt til de offentlige myndigheder.

DFS tilbyder ikke selv folkeoplysning.