Dansk Kvindesamfund

Dansk Kvindesamfund

Dansk Kvindesamfund arbejder for fuld ligestilling og ligeværd mellem kvinder og mænd, så alle uanset køn, alder, etnisk oprindelse og religion på lige vilkår kan leve som hele mennesker og udfolde sig fuldt ud i hjem, uddannelse, erhverv og det offentlige liv.
Organisationen ønsker at sikre kvinders selvbestemmelse og økonomiske uafhængighed, nationalt og internationalt, og arbejder for, at kvinder organiserer sig og præger beslutningsprocesserne på alle politiske og administrative niveaer.

Læs mere om Dansk Kvindesamfund på www.danskkvindesamfund.dk