Folk & Sikkerhed

Folk & Sikkerhed

Folk og Sikkerhed er Danmarks største totalforsvarspositive samarbejde omfattende 100.000 mennesker samlet i tolv organisationer under mottoet "Fred i Frihed".
Folk og Sikkerhed arbejder for en troværdig dansk forsvars- og sikkerhedspolitik og for at styrke Danmarks rolle som en troværdig, markant og fremtidsorienteret alliancepartner i international sikkerheds- og forsvarspolitik.
Folk og Sikkerhed er uafhængig af parti- og fagpolitik.

Læs mere om Folk & Sikkerhed på www.folkogsikkerhed.dk