Partnermedlemmer

Partnermedlemmer

Partnermedlemmer er organisationer, som ikke nødvendigvis arbejder med folkeoplysning, men som DFS har et interessefællesskab med.
Til disse partnere udvikles et partnerskabsprogram med en række partnerfordele. Tanken er, at dette partnerskabsprogram skal knytte DFS tættere sammen med andre civilsamfundsaktører, og det skal være selvfinansierende via kontingentet.