Folkekirkens Ungdomskor

Folkekirkens Ungdomskor

Folkekirkens Ungdomskor (FUK) er en landsorganisation af drenge-, pige- og ungdomskor, som har deres virke ved en af landets kirker eller har kirkemusik som hovedinteresse.

FUK
• udgiver medlemsbladet KorNyt, noder og andre materialer til korarbejdet
• udgiver FUKs læreplaner
• formidler fællesskab imellem korene ved at afholde korstævner
• medvirker til samarbejde med bl.a. nordiske kor
• tilbyder kurser til korlederne
• giver tilskud til initiativer i det lokale korarbejde

Læs mere om Folkekirkens Ungdomskor på www.fuk.dk