Indhold

DFS linkKredsen: Myndige borgere og forpligtende fællesskaber - samlet (pdf-fil)

De var bestemt ikke enige, de ni medlemmer af Kredsen, der præsenterede deres analyser af og holdninger til samfund og folkeoplysning i denne bog:

  • Carl Holst
  • Helga Kolby Kristiansen
  • Lars Bo Kaspersen
  • Lene Andersen
  • Marianne Jelved
  • Ove Kaj Pedersen
  • Pernille Vigsø Bagge
  • Steen Hildebrandt
  • Troels Mylenberg  

Gennem et år mødtes de og diskuterede.

Kredsen blev samlet i begyndelsen af 2012 på initiativ af Marianne Jelved og Dansk Folkeoplysnings Samråd.

Denne bog er resultatet af arbejdet i Kredsen. Det er debat med henblik på løsninger. Dermed er det folkeoplysning, når det er bedst.