Pernille Vigsø Bagge

Pernille Vigsø Bagge

Kan man forpligte en generation, der vender ryggen til fællesskabet og forandringerne, på at have holdninger?
Hver generation skal have lov at lave folkeoplysning og folkelige fællesskaber på deres egen måde, så det ikke bliver forsamlingshuset, folkehøjskolen, ø-lejren eller den traditionelle forening.
Konkurrencestatens skadevirkninger kan afbødes ved, at vi laver mere samfund og mindre stat.

Sådan indleder Pernille Vigsø Bagge det første af sine tre debatindlæg, "En hel generation uden holdninger?", der i øvrigt indeholder disse mellem-overskrifter:

  • Undvigerne
  • Kan de forpligtes?
  • Indholdet er afgørende
  • Holdning som nødvendighed

DFS linkPernille Vigsø Bagge: En hel generation uden holdninger? 

Der er brug for en gennemgribende omkalfatring af måden at tænke samfund på. Det vil omfatte at turde gøre det, som er helt forskelligt fra det, de andre gør. Vi må selv lede efter vores egne spørgsmål og svar, når visionerne for fremtiden skal formuleres. Og når vi har gjort det, kan vi passende starte forfra igen.

Sådan indleder Pernille Vigsø Bagge det andet af sine tre debatindlæg, "I det lange perspektiv dur det ikke at ligne de andre", der i øvrigt indeholder disse mellem-overskrifter:

  • Vi skal ikke gøre som de andre
  • Standardisering har dræbt inspirationen
  • Den dybe tallerken om og om igen

DFS linkPernille Vigsø Bagge: I det lange perspektiv dur det ikke at ligne de andre

Der er to traditioner i det danske samfund: På den ene side må man ikke blande sig i de andres liv. På den anden side er vi er et folkeligt fællesskab, som hænger sammen, fordi blandt andet folkeoplysningen taler mod selvtilstrækkelighed. Når de støder sammen, må det være folkeoplysningen og indblandingen i de andres liv, der vinder. 

Sådan indleder Pernille Vigsø Bagge det tredje af sine tre debatindlæg, "Må man blande sig i de andres liv?", der i øvrigt indeholder disse mellem-overskrifter:

  • Det er også folkeoplysning
  • Vi skal blande os!

DFS linkPernille Vigsø Bagge: Må man blande sig i de andres liv?

 Pernille Vigsø Bagge 160

Pernille Vigsø
Bagge er folketingsmedlem for SF siden 2005 og desuden været formand for SF's
folketingsgruppe fra 2011-12. Hun er uddannet cand.theol. og har tidligere
arbejdet som lærer og konfirmandunderviser. Sideløbende var hun medlem af
kommunalbestyrelsen i Løgstør Kommune.

Pernille Vigsø Bagge har udgivet bogen Løbetid - Syv
kvindeportrætter fra 2008 samt Ligusterkirken
fra 2010, hvor folkekirken og dens rolle i samfundet sættes til debat.