Hvad var Kredsen?

Kredsen - hvorfor og hvordan?

Det hele begyndte med et fast, men venligt skub til den folkeoplysende verden fra Marianne Jelved. Hun mindede om den forpligtelse, der hviler på folkeoplysningen. Det skete på en medlemskonference hos Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) i sensommeren 2011.

Marianne Jelved talte om forpligtelsen til at løfte en  demokratisk arv og levere den videre til de generationer, der kommer. Det er en arv, der handler om et levende demokrati, hvor meninger brydes. Det er en arv, der handler om det positive kulturmøde og inspirationen uden for landets grænser og om at viderebringe de værdier, vi med tiden har gjort til danske. Det er en arv, der handler om at tage vare om de naturressourcer, vi har. Og det handler om at bidrage til retfærdighed, fred og stabilitet i vores eget land og internationalt.

Folkeoplysningen er det sted, hvor meninger kan brydes, og holdninger er tilladte. Det er i folkeoplysningen, man kan dannes og gendannes som menneske i samtale med andre og ved i fællesskab at bearbejde et emne eller et materiale eller gennemføre en aktivitet. I Danmark hænger demokrati og folkeoplysning uløseligt sammen.

Folkeoplysningstraditionen er en af de få værdier, vi har, som er virkeligt dansk. Men der er sket mange forandringer i det danske demokrati og i det danske velfærdssamfund. Derfor må der også ske forandringer i folkeoplysningen

Marianne Jelved lovede derfor samtidigt at sætte sig for bordenden i et arbejde, som kunne sætte en bevægelse i gang i folkeoplysningen. På den måde blev ideen til en tænketank født. Sammen med DFS' formand Per Paludan Hansen samlede Marianne Jelved en række  mennesker i den tænketank, der kom til at hedde Kredsen. Kredsen så et behov for en folkelig, demokratisk og værdipolitisk bevægelse i Danmark, hvor folkeoplysningen kan komme til at spille en nøglerolle.

Kredsen satte sig som mål:
- at uddybe de store samfundsmæssige udfordringer, der handler om trange kår for dannelsen af holdningsmennesket,  udfordring af samfundets sammenhængskraft, truet bæredygtighed og vigende international solidaritet,
- at komme med bud på løsninger af de store udfordringer,
- at gøre sagen til en folkesag og inspirere den folkeoplysende verden til at tage sin demokratiske arv på sig.

Kredsen har været samlet seks gange. Derudover bredte de diskussionerne ud til en større kreds på en 48 timers sommerhøjskole på Grundtvigs Højskole i august 2012. DFS har fungeret som sekretariat for Kredsen. Det er dette arbejde, der har ledt frem til de analyser, synspunkter og udfordringer til folkeoplysningen, som kommer til udtryk i denne bog.

SH2012 plenum 440
Fra Kredsens sommerhøjskole, august 2012.

SH2012 Hildebrandt og Jelved 160
Steen Hildebrandt og Marianne Jelved diskuterer videre i en pause på Kredsens sommerhøjskole.