Lars Bo Kaspersen

Lars Bo Kaspersen

Danmark befinder sig i den største politiske ledelseskrise siden 1864.
Demokratiet burde sikre innovation, men det er blevet elitens redskab til fastholdelse af sin egen magt, og Danmark står i dag uden visionært politisk lederskab.
Den herskende klasse må erkende sin begrænsning og begynde forfra. 

Sådan indleder Lars Bo Kaspersen det første af sine to debatindlæg, "Hvem skal styre Danmark? Eliten?", der i øvrigt har disse mellemoverskrifter:

  • Klasserne, der blev væk!
  • 'Den herskende klasse'.
  • Den viljeløse elite
  • Ny ledelsesstrategi
  • Uden visionært politisk lederskab
  • Hvem skal lede Danmark?

DFS linkLars Bo Kaspersen: Hvem skal styre Danmark? Eliten?

Innovation er på dagsorden, men tilsyneladende har det danske innovationssystem foreløbigt toppet.
Meget tyder på at de kommende årtier kræver helt anderledes innovationer båret af stærkere visioner, hvis vi skal håndtere implikationer ved klimaforandringer, et strukturelt skift i verdensøkonomien, velfærdsstatens iboende finansieringsproblemer, potentiel terrorisme m.m.
Folkeoplysningen er en vigtig innovationsskabende kraft i Danmark - set i et historisk perspektiv. Hvor står vi i dag?

Sådan indleder Lars Bo Kaspersen det andet af sine to debatindlæg, " Hvorfor så lidt innovation og hvorfor så få visioner?", der i øvrigt har disse mellemoverskrifter:

  • Fra diversitet til konformitet
  • Uddannelsesinstitutionernes krise
  • Dannelse og folkeoplysning er truet

DFS linkLars Bo Kaspersen: Hvorfor så lidt innovation og hvorfor så få visioner?

 Lars Bo Kaspersen 160

Lars Bo Kaspersen er cand.scient.soc, Ph.d., MA, professor i politisk sociologi og komparativ politik samt institutleder ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Han har forfattet en lang række bøger og artikler om sit forskningsfelt: Problemstillinger af socialteoretisk og politisk teoretisk karakter, og han har blandt andet rejst en kritik af demokratiets tilstand efter årtusindeskiftet.
Han modtog Sven Henningsen-prisen for bogen "Klassisk og moderne politisk teori" fra 2009. Lars Bo Kaspersen er desuden foredragsholder og optræder i medierne som kommentator og analytiker.