Marianne Jelved

Marianne Jelved

Nytten gøres op i penge og i effektivitet. Det skiller mange ud af fællesskabet.
Centralisering tømmer det lokale for meningsfuld deltagelse og involvering i afgørelser.
Folkeoplysningen er ansvarlig for at stå på sin arv og på ved hver en lejlighed at fremme den almene dannelse til borger og medborger, der diskuterer, hvad der er til fælles bedste og skaber rum til frihed og åndsfrihed i gennem kappestriden i dialogen og refleksionen. 

Sådan indleder Marianne Jelved sit debatindlæg "Folkeoplysning 2.0", der i øvrigt har disse mellem-overskrifter: 

  • Nytte gøres op i penge
  • Konkurrencestaten underminerer
  • Folkeoplysningens arv
  • Fem trædesten på vejen

DFS linkMarianne Jelved: Folkeoplysning 2.0

 Marianne Jelved 160

Marianne Jelved  blev 6.december 2012 udnævnt som kulturminister. Hun har været medlem af
Folketinget for Radikale Venstre siden 1987 og har beklædt poster som
økonomiminister, minister for nordisk samarbejde samt været medlem af Folketingets Præsidium og Nordisk Råd. Sideløbende har hun desuden i flere perioder været formand for Radikale Venstres folketingsgruppe. Marianne Jelved har tidligere været medlem af byrådet og viceborgmester i Gundsø Kommune.

Marianne Jelved er uddannet lærer og desuden cand.pæd. i dansk. Hun har udgivet en række bøger, herunder Hvad er meningen? - Folketinget i arbejde i verden fra 2005.