Ove Kaj Pedersen

Ove Kaj Pedersen

Den danske befolkning "hænger sammen" mere end i sammenlignelige samfund.
Af samme grund har den tabt evnen til at reflektere over, hvad der kan/bør karakterisere det som fællesskab.
Folkeoplysningen står overfor en ny og historisk opgave: at frigøre sig fra sit national-historiske grundlag og reformulere sit formål i lyset af nutidens betingelser. 

Sådan indleder Ove Kaj Pedersen sit debatindlæg " Fællesskabet er sat på automatpilot", der i øvrigt har disse mellem-overskrifter:

  • Forskellige definitioner på sammenhængskraft
  • Verdensmester i sammenhængskraft
  • Ensretning af samfund og elite
  • Folkeoplysningen i en ny historisk periode
  • Folkeoplysningen som den frække dreng og som debatsted 

DFS linkOve Kaj Pedersen: Fællesskabet er sat på automatpilot

 Ove Kaj Pedersen 160

Ove Kaj Pedersen er dansk politolog og professor i komparativ politisk økonomi. Han er bl.a. grundlægger af International Center for Business and Politics (nu Department of Business and Politics) ved Copenhagen Business School - Handelshøjskolen, samt adjungeret professor i offentlig forvaltning ved Aalborg Universitet og tilknyttet Institut for Pædagogik ved Aarhus Universitet som adjungeret professor.

Ove Kaj Pedersen har skrevet bøger på adskillige sprog, på dansk senest Den europæiske skrue (2009) og Konkurrencestaten (2011) samt publiceret et stort antal artikler og er bidragyder til International Encyclopedia of Political Science (2011).