Otte visioner

Otte visioner for folkeoplysningen som folkelig bevægelse

1. Folkeoplysningen er en af demokratiets grundpiller, og det er dens opgave at understøtte det aktive medborgerskab.

2. Folkeoplysningen skal bidrage til at styrke danskernes europæiske identitet og medborgerskab.

3. Folkeoplysningen skal skabe globalt udsyn og solidaritet og danne danskerne til danske verdensborgere.

4. Folkeoplysningen skal udfordre den sammenhængskraft, der ekskluderer minoriteter og fastlåser samfundet i ensliggørelse og styrke den sammenhængskraft, der er baseret på aktive, uenige og diskuterende medborgere.

5. Folkeoplysningen skal være bannerfører for et samfund baseret på holdninger i stedet for på økonomiske kalkuler og nytteberegninger.

6. Folkeoplysningen skal levere den viden og indsigt, der skaber myndige borger.

7. Folkeoplysningen skal udfordre eliternes monopol på den offentlige samtale.

8. Folkeoplysningen skal danne forpligtende fællesskaber i civilsamfundet.

 

Lars Bo Kaspersen Pernille Vigsø Bagge Steen Hildebrandt
     
Marianne Jelved           Troels Mylenberg Helga Kolby Kristiansen
     
Ove Kaj Pedersen Carl Holst Lene Andersen

Debat

Dansk Folkeoplysnings Samråds bestyrelse - 12. March 2014, kl. 10:46

Sådan vil vi arbejde for visionerne

http://www.dfs.dk/media/400377/modtagelse-af-kredsens-visioner.pdf