Carl Holst

Carl Holst

Man skal være livsbegejstret og beåndet - alt det, som det kræver følelse at forstå - for at kunne håndtere viden og faglighed - alt det, som det kræver fornuft at lære.
"Demokratiet er den eneste af alle styreformer, der tager det oplyste menneskes hele viljestyrke i anvendelse."  F.D. Roosevelt. 

Sådan indleder Carl Holst sit debatindlæg, " Oplivelsen går på tværs af klasseskel og uddannelse", der i øvrigt har disse mellem-overskrifter.

  • Opgør med ekspertvælde og topstyring
  • Oplysningstanken på kortest formel
  • Tal med folket
  • Folkeoplysningen som modvægt til ekspertstyre
  • Højskolerne må tage førertrøjen igen

DFS linkCarl Holst: Oplivelsen går på tværs af klasseskel og uddannelse

 Carl Holst 160

Carl Holst er regionsrådsformand i Region Syddanmark siden 2006 og valgt for Venstre. Han har tidligere været amtsborgmester og amtsrådsmedlem i Sønderjyllands Amt. I flere år var han landsformand for Venstres Ungdom og blev i 1992 medlem af Venstres hovedbestyrelse. Fra 2003 til 2004 var han formand for Undervisningsministeriets højskoleudvalg og fra 2004 til 2012 bestyrelsesformand for Team Danmark. Carl Holst er uddannet lærer og vokset op som et barn af den danske højskolebevægelse.