Steen Hildebrandt

Steen Hildebrandt

Eksperter, politikere og til syvende og sidst selvfølgelig hele befolkningen står over for en række meget vanskelige etiske, værdimæssige og politiske valg med langtrækkende og betydelige konsekvenser.
Det handler om viden, og det handler om værdier og holdninger.
Viden forpligter! Og holdninger forpligter!
Folkeoplysning handler om formidling af viden og formidling af holdninger.

Sådan indleder Steen Hildebrandt sit debatindlæg, Viden og holdning forpligter, der i øvrigt har disse mellem-overskrifter:

  • Folkeoplysning isoleret fra samfundsudviklingen
  • Klassedeling uden debat
  • Underklasse i klemme
  • Med folkeoplysningen ind i næste udviklingszone

DFS linkSteen Hildebrandt: Viden og holdning forpligter

 Steen Hildebrandt 160

Steen Hildebrandt, ph.d., er professor i organisations- og ledelsesteori på Institut for Marketing og Organisation, Aarhus Universitet. Han er desuden medstifter af, bestyrelsesformand og partner i rådgivningsvirksomheden Hildebrandt & Brandi A/S. Steen Hildebrandt er foredragsholder, forfatter, bestyrelsesaktiv og tidligere vismand i Det nationale Kompetenceråd. Han har modtaget flere priser for sin forskning og formidling, herunder NOAK-prisen, Hede Nielsen-prisen og Passionsprisen. I 2010 blev han valgt til Danmarks bedste foredragsholder inden for området: Ledelse; og han har skrevet, redigeret og bidraget til flere hundrede bøger, kronikker og artikler om ledelse, organisations- og samfundsforhold.