Så kom hele folkeoplysningen med

Så kom hele folkeoplysningen med

Monday, June 8, 2020


Nu må aftenskolerne også åbne for bevægelsesfagene. Med et nyt politisk forlig og et nyt sæt retningslinjer kan alle dele af de folkeoplysende aktiviteter gå i gang.

Monday, June 8, 2020

Det var en ubehagelig overraskelse for aftenskolerne, da Kulturministeriet den 27. maj udsendte retningslinjer for den aftalte og varslede åbning af kultur- og folkeoplysningsområdet. I retningslinjerne var de såkaldte lavrespiratoriske aktiviteter trukket ud af åbningen, og dermed kunne omkring halvdelen af aftenskoleaktiviteten ikke begynde igen.
Et nyt forlig og nye retningslinjer fra henholdsvis 6. og 7. juni slår nu helt fast, at alle aftenskoler, folkeuniversiteter, daghøjskoler, kulturhuse og amatørkulturforeninger kan genoptage alle aktiviteter, også bevægelsesfagene.
Også de forsamlingsregler giver folkeoplysningen bedre muligheder. Fra og med i dag må borger samles i grupper på op til 50 – og ikke kun 10, som det har været gældende i mange uger.
På samme måde som grænsen for forsamlingers størrelse gælder også de øvrige råd og regler fra sundhedsmyndighederne fortsat for folkeoplysningen. F.eks. må der maksimalt være 1 person til stede pr 4 kvadratmeter gulvareal til indendørs aktiviteter. Dog kan man nøjes med 1 person pr. 2 kvadratmeter gulvareal, hvis deltagerne fortrinsvis sidder ned.