Hvor kan folkeoplysende organisationer søge støtte?

Hvor kan folkeoplysende organisationer søge støtte?

Friday, April 3, 2020

Kulturministeriet


DFS modtager mange henvendelser fra vores medlemsforeninger om corona-krisens konsekvenser og om de forskellige hjælpepakker. Her kan du finde kontaktoplysninger og relevante links. (Opdateret 22-04-2020)

Friday, April 3, 2020

DFS modtager mange henvendelser fra vores medlemsforeninger, som primært handler om coronakrisens konsekvenser for de enkelte foreninger og spørgsmål vedrørende, hvorvidt og hvordan man som folkeoplysende forening kan søge de forskellige hjælpepakker.
Her følger en oversigt over de forskellige ordninger og hvor man kan få hjælp/vejledning, kontaktoplysninger i DFS og relevante links til hjemmesider.

Kulturministeriets Corona-hjemmeside

Kulturministeriets Corona-hotline
Medarbejdere i Kulturministeriet besvarer spørgsmål om de ordninger, der er etableret under Kulturministeriet og vejleder om, hvordan man gør brug af dem, samt henviser til Erhvervsministeriets hotline, når det er relevant.
Telefonen er åben alle hverdage kl. 9-16.
Telefonnummeret er 33 74 50 00

Hjælpepakker til aftenskoler, efterskoler, højskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet

OBS: Med en aftale den 20.4.20 er daghøjskolerne blevet en del af hjælpepakken for aftenskoler, højskoler og folkeuniversiteter

Her kan man søge støtte til aftenskoler, daghøjskoler, højskoler og folkeuniversiteter (Slots og Kulturstyrelsen)

Her finder du aftaleteksten for hjælpepakken for aftenskoler, daghøjskoler, højskoler og folkeuniversiteter

Såfremt du har specifikke spørgsmål vedr. de enkelte skoleformer, opfordrer vi dig til at kontakte:
Aftenskoler: dit eget forbund eller Oplysningsforbundenes Fællesråd, som Henrik Christensen fra DOF er formand for. Mail: hc@danskoplysning.dk
Højskoler: FFD's corona-hotline: 7020 0233
Efterskoler: Efterskoleforeningen: info@efterskolerne.dk; 3312 8680
Daghøjskoler: Daghøjskoleforeningen, foreningen@daghojskoler.dk; 3333 0666
Folkeuniversitet: en af de to landsdækkende Folkeuniversitetsforeninger

Det kommunale tilskud til folkeoplysende aktiviteter under corona-krisen (herunder ifm aflysninger)
Såfremt du er i tvivl om, hvordan din forening er stillet ift kommunale tilskud, kan du dels orientere dig i den bekendtgørelse, som Kulturministeren udstedte tirsdag d. 31. marts. Bekendtgørelsen giver kommunerne hjemmel til at udbetale tilskud til planlagt, men ikke-afholdt (pga coronakrisen) aktivitet:
Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19 

Du kan også kontakte DFS’ sekretariatschef, Carolina Magdalene Maier, med spørgsmål på dette område: cmm@dfs.dk; 3326 0373

Hjælpepakker til scenekunst
Den 18.4. blev der vedtaget to ordninger, som skal dække bl.a. amatørkulturens behov for dækning af tab og udgifter i forbindelse med fx sæsonbetinget scenekunstvirksomhed, sikre mod konkurser etc..
Aftalen om nødlidende kulturinstitutioner

Herudover blev den eksisterende ordning forlænget og udvidet, så flere vil være dækket af den, bl.a. arrangementer med deltagertal fra 350 personer (tidligere hhv. 500 eller 1000) og med højere statsligt driftstilskud end 50%.
Aftalen om udvidelse af kompensationsordning

Hvis du har spørgsmål om tilskud eller bevillinger fra Slots- og Kulturstyrelsen eller Statens Kunstfond
Du kan finde svar på, hvem du skal kontakter på følgende sider:

Slots- og Kulturstyrelsens covid-19 side

Statens Kunstfond

Mange foreninger oplever udfordringer, fordi det forventes, at aktivitet for givne bevillinger afholdes senere på året, hvilket ikke altid er muligt. DFS har gjort Kulturministeriet opmærksomme på, at dette er et problem, og vi har opfordret til at der slækkes på kravene for afrapportering.
Har du input eller spørgsmål vedrørende dette, så kontakt DFS’ sekretariatschef, Carolina Magdalene Maier: cmm@dfs.dk; 3326 0733

Information og nyheder fra Kulturministeriet
Kulturministeriet har udarbejdet en hjemmeside med information om de hjælpepakker, der kan anvendes af kulturlivet. Den omfatter også de generelle erhvervspakker.
Kulturministeriet: Hjælpepakker og initiativer 

Vil du modtage seneste nyt om corona-situationen fra Kulturministeriet, kan du abonnere på deres nyhedsbrev
Bestil abonnement

DFS følger op på medlemsforeningernes oplevelser og udfordringer
Selv om der løbende kommer hjælpepakker og initiativer, der skal afbøde coronaens konsekvenser for folkeoplysningen, er der stadig folkeoplysende skoler og foreninger, som oplever at stå imellem to stole og ikke kunne få hjælp.
DFS har løbende kontakt til alle sine medlemsforeninger med henblik på at kortlægge eventuelle tilbageværende udfordringer og efterfølgende orientere ministeriet om disse.

DFS’ pressedækning
Har du spørgsmål eller input til DFS’ pressedækning og medlemsservice ifm corona-situationen, så skriv eller ring til DFS’ kommunikationsansvarlige, Michael Voss: mv@dfs.dk; 3326 0374.

Har du spørgsmål, som ikke er dækket af denne oversigt?
Så skriv eller ring til DFS’ sekretariatschef, Carolina Magdalene Maier: cmm@dfs.dk; 3326 0373

Relaterede nyheder