Nye målgrupper hitter i folkeoplysningen

Nye målgrupper hitter i folkeoplysningen

Wednesday, October 31, 2018

Fra madfælleskaber og gode måltider, til livskompetencer pr. lydbog, valgmøder krydret med DJ-battle og nytænkning af unges demokratiske engagement i amatørkulturen. Spændvidden i idérigdommen hos de lokale folkeoplysere er stor. Det bevidner ansøgningsbunkerne hos DFS’ puljeadministratorer om.

Wednesday, October 31, 2018

”Vi har fået rigtig mange gode og fantasifulde ansøgninger. Desværre kan vi ikke give penge til dem alle, men vi håber, dem der får afslag vil arbejde videre med deres ideer alligevel og finde penge andre steder”, lyder opfordringen fra Helle H. Bjerregård.
Sammen med Flemming Gjedde har hun netop har afsluttet årets ansøgningsrunde for hhv. DFS’ udviklingspulje og Kulturministeriets pulje til udvikling af lokal folkeoplysning, og de seneste dage udsendt hhv. bevillings- og afslagsbreve til ansøgerne.

Fokus på unge
”Der har været en del ansøgninger omkring de to prioriterede områder sundhed og livskompetencer – og det sidste er blevet tolket lige så bredt, som det er. Derudover har der været meget fokus på nye målgrupper og ikke mindst unge som deltagere, både i aktiviteter men også i foreningsdemokratiet”, fortæller Helle H. Bjerregård.
”Vi havde også en del ansøgninger og bevillinger sidste år, der kredsede om unge som målgruppe, og det virker oplagt at lave en opsamling på alle disse erfaringer i løbet af 2019”, lyder det fra Helle H. Bjerregård, som også understreger, at resultaterne fra alle de bevilgede projekter vil være offentlige tilgængeligt for andre folkeoplysende organisationer, efter projektperioden.

Støttemodtagere 2018

Paranteserne er redaktionens tilføjelser
 • AOF Frb.-Kbh.: Mental sundhed og trivsel hos psykisk sårbare unge (udvikling af forløb/koncept til aftenskoler)
 • LOF: Vanebryderne – det handler om din sundhed (udvikling af forløb/koncept til aftenskoler)
 • Randers daghøjskole: Blended learning og FVU/OBU i folkeoplysningen (udvikling af koncept)
 • AOF Danmark v/ AOF Silkeborg: Ung vækst (udvikling af koncept for folkeoplysningens rolle i fht. iværksættere)
 • Studieskolen: Dagligdagen som kursussted: Hvordan kan kurser i folkeoplysningen fremme den sociale integration af udenlandske medborgere i Danmark
 • FOF Kolding-Vejen: Det gode studieliv i fritiden (pilotprojekt med mange samarbejdspartnere, mad som omdrejningspunkt for sundhed, fællesskab og et godt hverdags-/studieliv)
 • FOF Vendsyssel: Grib livet på Læsø (udvikling af sundhedstilbud for forskellige nye målgrupper)
 • Fora: Say it! Play it! (Udvikling af ny debatform, kombination af valgmøde og DJ-battle)
 • DOF Birkerød Fritidsskole: Lungeyoga (udvikling af koncept til aftenskoler)
 • Folkeoplysningssamvirket i Aalborg: Sundhed og øget trivsel – et fælles ansvar (udvikle model for øget samarbejde mellem kommune og folkeoplysning om sundhedstilbud til bl.a. ledige, kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister)
 • FO Aarhus, D-factor: Forskel-lighed (forumteater)
 • Produktionsskoleforeningen: Det gode måltid (som en del af skoledagen)
 • DAOS: Demokrati nu DK – åbne amatørmusikkens foreninger for unges kompetencer i ledelse
 • Efterskoleforeningen: Efterskolernes udsendte Europa-korrespondenter (undervisningsforløb)
 • DATS: Tab & Vind (dramapædagogisk forløb rettet mod overvægtige og sårbare børn og unge)
 • DEO: Digital folkeoplysning (formidling af folkeoplysning til unge via digitale kanaler)
 • Folkekirkens Ungdomskor: Pilotprojekt: U-CAMP (udvikling af ungdomslederprogram)
Kontakt til støttemodtagerne formidles af Helle H. Bjerregård (hhb@dfs.dk; 33 26 03 71) eller Flemming Gjedde (fg@dfs.dk; 33 26 03 75).