Sådan vil vi bruge Kredsens visioner

Sådan vil vi bruge Kredsens visioner

Wednesday, March 12, 2014

Visions-papirer har det med at blive glemt. Det sker ikke med de otte visioner for folkeoplysningen, som ni mennesker formulerede efter et års indbyrdes debatter. Nu svarer DFS’ bestyrelse: Sådan vil vi bruge jeres visioner.

Kredsen forside 220

Gennem 2012 mødtes ni forskellige mennesker med et engageret holdning til folkeoplysningen seks gange, og indimellem debatterede de på mail.
Som afslutning på deres arbejde udgav DFS bogen ”Myndige borgere og forpligtende fællesskaber”. I den fortsatte de ni deres indbyrdes debat, men de samledes også om otte fælles visioner for folkeoplysningen som folkelig bevægelse.

Grundigt behandlet
Siden bogen udkom har den været ivrigt diskuteret i DFS’ medlemsorganisationer og på en række DFS-arrangementer:
• Repræsentantskabsmøde i april 2013.
• En mindre kreds af gode tænkere fra egne rækker reflekterede over visionerne i august 2013.
• Flere bestyrelsesmøder og et strategiseminar
• Medlemskonferencen i oktober 2013
• Et møde i Strategisk Forum (sekretariatsledere og formænd i medlemsorganisationerne)  i februar 2014.

Det vil vi gøre!
Nu kvitterer DFS for Kredsens arbejde med en udtalelse om, hvordan DFS og medlemsorganisationerne vil bruge visionerne. Det sker under fire overskrifter:
1. 
Alle skal med
2. 
Vi er også europæere
3. 
Mod og evne til at udtrykke holdning og deltage i debatten
4. 
Nødvendige kundskaber og kompetencer
Under hver overskrift uddyber bestyrelsen, hvordan folkeoplysningen kan bidrage til at løse udfordringerne. F.eks. skriver de under den tredje overskrift:
”Folkeoplysningen selv har tidligere kunne mønstre stærke stemmer i den offentlige debat og har også kunne klæde andre på til at tage del. I dag er det i vid udstrækning de politiske tænketanke, der er og uddanner meningsdannere.
Det er en væsentlig opgave for folkeoplysningen, at bidrage til samfundsdebatten og insistere på holdningsdiskussioner. I en professionaliseret offentlig debat er det også en væsentlig opgave for folkeoplysningen at klæde befolkningen på til at kunne indgå i den offentlige samtale.”

Fire initiativer
Afslutningsvis lover bestyrelsen, at DFS vil iværksætte fire initiativer

  • Målrette puljemidler finansieret af tips- og lottomidler til indsatser inden for de fire felter.
  • Kurser i debat for folkeoplysere.
  • Uddannelse af aftenskolelærere og andre folkeoplysere.
  • Fremme europæisk identitet og medborgerskab gennem kompetenceudvikling.

 

 

Kredsens medlemmer

Lars Bo Kaspersen

Pernille Vigsø Bagge

Steen Hildebrandt

Marianne Jelved

Troels Mylenberg

Helga Kolby Kristiansen  

Ove Kaj Pedersen

Carl Holst

Lene Andersen

DFS linkMyndige borgere og forpligtende fællesskaber

DFS linkDe otte visioner

DFS linkDFS’ modtagelse af de otte visioner