Folkeoplysningsloven

Folkeoplysningsloven

Thursday, June 8, 2017

Folkeoplysningsloven sætter rammerne for en stor del af det arbejde, der foregår i: oplysningsforbund folkeuniversiteter daghøjskoler Derudover regulerer den også støtten til idrætsorganisationer og ungdomsforeninger.


Folkeoplysningsloven fastlægger bl.a.:
- Formål og rammer
- Kravene til foreninger, som kan få tilskud
- Regler for fordelingen af kommunale tilskud
- Regler for kommunernes anvisning af lokaler og udendørsanlæg
- Regler for brugerindflydelse på kommunernes administration af folkeoplysningsloven mm.