Folkeoplysningen er klar til at åbne

Folkeoplysningen er klar til at åbne

Wednesday, May 6, 2020

Daghøjskolerne (her Kursustrappen på Frederiksberg) vil gerne åbne op for kursisterne igen (Foto: Peter Grosen)


I denne uge deltager DFS i Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets arbejde med at forberede næste fase i genåbningen. ”Vores fællesskaber er savnede, og vi er parate til at åbne – selvfølgelig inden for Sundhedsmyndighedernes retningslinjer,” siger Per Paludan Hansen.

Wednesday, May 6, 2020

I disse dage forhandler Folketingets politikere om, hvilke dele af samfundet der får lov til at genåbne i fase 2, dvs. fra næste uge. Bagved politikerne er der en omfattende proces i gang for at give dem det bedste grundlag for at træffe denne beslutning – og for at have retningslinjer for en åbning parat.
De mulige genåbninger, der berører DFS’ medlemsorganisationer, forberedes i henholdsvis Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet. Begge ministeriet har valgt at inddrage aktørerne på områderne i det konkrete arbejde. Derfor sidder DFS’ sekretariatschef, Carolina Magdalene Maier, med i en arbejdsgruppe i Kulturministeriet, mens DFS’ formand og næstformand, Per Paludan Hansen og Henrik Christensen, deltager i en gruppe i Børne- og Undervisningsministeriet.

DFS-medlemsmøde

Med henblik på at tage en status på de folkeoplysende foreningens vilkår og muligheder ovenpå regeringens kommende udmelding om de næste faser af genåbningen, inviterer DFS sine medlemsorganisationer til et virtuelt møde tirsdag d. 12 maj kl. 13-14.

Forsvarlig genåbning
”Vi arbejder med at formulere retningslinjer for, hvordan de folkeoplysende foreninger skal tilrettelægge aktiviteter og undervisning sundhedsmæssige forsvarlig, hvis de får mulighed for at åbne,” siger Carolina Magdalene Maier.
”Retningslinjerne vil blive forelagt de forhandlende politikere og være med til at give dem grundlag for at vurdere, hvad vil lade genåbne. Vi er klar til at åbne meget, og det er vigtigt, at politikerne kan se, at vi kan gøre det forsvarligt.
Samtidig gør vi os også mest muligt parate til at komme i gang hurtigt, når de praktiske retningslinjer allerede ligger klar,” tilføjer hun.
I arbejdet har Carolina Magdalene Maier talt for, at retningslinjerne bliver rammesættende, og at den enkelte forening skal tage ansvar for at gøre det forsvarligt.

To scenarier
I Børne- og Undervisningsministeriet har man grebet arbejdet lidt anderledes an. Her formulerer arbejdsgruppen, som DFS deltager i, ikke konkrete retningslinjer. I stedet er de blevet bedt om at komme med en indstilling om, hvilke aktiviteter der kan åbne i Fase 2, hvis politikerne vælger en forholdsvis stor åbning, og hvis de vælger en mindre model.
”Under alle omstændigheder skal vi være klare på, at der er langt fra selv den store model til en fuldstændig 100 procents åbning. De aktiviteter, vi ikke får lov at genåbne i denne omgang, kan nå at komme med i Fase 3, som jeg forventer ligger om en måneds tid,” siger Per Paludan Hansen.
Lidt utraditionelt diskuterer arbejdsgruppen i Pernille Rosenkrantz-Theils ministerium også aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversiteter – tre skoleformer, hvis lovgivning hører til i Kulturministeriet.
”Man har valgt at samle aktiviteter, der ligner hinanden. Det er fornuftigt, fordi det er vigtigt, at aktiviteter, der ligner hinanden, får mulighed for at åbne samtidig. Det er derfor, vi er i arbejdsgruppe med VUC, som vi har FVU og OBU til fælles med,” forklarer Paludan Hansen.

Ensomheden plager
Også i denne arbejdsgruppe har DFS talt for, at man åbner så meget, som der er sundhedsforsvarligt.
”Der er et stort savn i befolkningen efter fællesskaber, som bl.a. de folkeoplysende skoler og foreninger tilbyder. Til sommer vil vi også være et godt alternativ til de mange aflyste festivaler og andre store begivenheder.
Et særligt stort behov oplever vi fra forskellige typer udsatte grupper. Det kan være ensomme mennesker, psykisk syge og andre særlige målgrupper. Vi har argumenteret for, at hvis ikke man vil åbne for al folkeoplysning, at man så i hvert fald lemper for disse grupper,” fortæller DFS’ formand.

Hamrende ansvarlige
Per Paludan Hansen har to ønsker til kommende reviderede udgaver af Sundhedstilsynets retningslinjer:
”For det første håber jeg, at de vil præsentere klare regler, som da de åbnede for udendørs aktiviteter, ikke ned i mindste detaljer, men regler, der kan administreres af undervisere og ledere i folkeoplysningen. Jeg kan love, at de er hamrende ansvarlige.
For det andet håber jeg, at myndighederne udviser fleksibilitet. Det kan f.eks. være at tillade grupper på mere end 10 personer, hvis man kan garantere mindst fire kvadratmeter pr. deltager.”
I arbejdsgruppen har DFS også gjort opmærksom på et par økonomiske og praktiske problemer:
1) At der kan være behov for en forbedret finansiering, hvis det kun er muligt at åbne for små hold, der ikke giver samme samlede deltagerbetaling
2) At kommunerne er og åbne over for at give økonomisk støtte til andre lokaler end dem, folkeoplysninger normalt bruger
”Vi forudser, at vi ikke kan vende tilbage til de folkeskolelokaler, som aftenskolerne ellers bruger, fordi folkeskolerne er nødt til at arbejde i ”skiftehold” og derfor lægger beslag på lokalerne det meste af døgnet. Det håber jeg, at folkeoplysningsudvalgene i kommunerne vil tage sig af, og DFS vil også rejse det over for Kommunernes Landsforening,” siger Per Paludan Hansen.