Dansk grænselukning truer naboskabet til Tyskland og mindretallene

Dansk grænselukning truer naboskabet til Tyskland og mindretallene

Thursday, May 14, 2020


Grænseforeningen opfordrer til at genåbne grænsen til Tyskland. ”En væsentlig del af mindretallenes DNA er det brede folkeoplysende foreningsarbejde på tværs af grænsen,” skriver de sammen med repræsentanter for de to mindretal på hver side af grænsen.

Thursday, May 14, 2020

”Mindretallene på begge sider af grænsen opfordrer sammen med Grænseforeningen til at prioritere en åbning af den dansk-tyske grænse inden det gode naboskab tager skade.”
Sådan skriver tre stemmer fra Grænseregionen i dag i et debatindlæg i Berlingske Tidende. Det er:

  • Jens Andresen, formand for Grænseforeningen
  • Gitte Hougaard-Werner, formand for Sydslesvigsk Forening
  • Hinrich Jürgensen, formand for Bund Deutscher Nordschleswiger

Debatindlægget vil også blive sendt direkte til alle partiledere med en opfordring til at handle på det. DFS bakker op om Grænseforeningens opfordring.

Ydermur eller markskel
I indlægget skriver de blandt andet:
”Det er et problem, at den dansk-tyske grænse fremstår som en ydermur, der skal forsvare os mod smitte. For sønderjyderne opleves grænsen nærmere som et naturligt markskel til naboens jord. Vel at mærke en velkendt nabo, der lever præcis lige så meget op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger, som vi selv gør.”
De spørger retorisk:
”Er cafégæster i Tønder mere smittebefængte, hvis de kommer fra Flensborg end Sønderborg? Er bedsteforældres møder med børnebørn farligere, fordi de sker på tværs af grænsen? Nej. Men sådan ser det ud, hvis man betragter alle udlændinge som smittefarlige fremmede og holder op med at tale med sine naboer. Faren ved fysiske grænser er, at de skaber mentale grænser.”
Om situationen i grænseregionen skriver de:

Folkeoplysning på tværs af grænsen
”Vi er fuldstændig afhængige af tætte relationer og personlige møder med befolkningen i vores moderlande. En væsentlig del af mindretallenes DNA er det brede folkeoplysende foreningsarbejde på tværs af grænsen.”
Afslutningsvis opfordrer de politikerne:
”Lad os nu gøre alvor af skåltalerne og tale med vores tyske naboer på den anden side af grænsen om en koordineret og samtidig åbning, selvfølgelig i sundhedsforsvarlig hastighed, men parallelt og samtidigt. Det er godt naboskab. Og det er afgørende for at fastholde de mange kulturelle udvekslinger og den indbyrdes tillid mellem Danmark og Tyskland, såvel som mellem mindretal og flertal i grænselandet.”