Produktionsskolernes pædagogik lever videre

Produktionsskolernes pædagogik lever videre

Thursday, July 4, 2019

Den nye forening skal sikre den viden og de erfaringer, der gennem mange år er opbygget på produktionsskolerne" forklarer.afgående sekretariatsleder i Produktionsskoleforeningen, Michael Bjergsø.


Foreningen til fremme af praksislæring skal iværksætte og støtte initiativer, som fremmer praksispædagogik i den form, der har været det pædagogiske fundament for produktionsskolerne.

Thursday, July 4, 2019

Produktionsskolerne eksisterer ikke mere. De er fremover en del af den Forberedende Grunduddannelse (FGU). Som en af sine sidste handlinger har Produktionsskoleforeningen stiftet en forening, der skal fastholde det pædagogiske fundament for skoleformen, praksislæring.
I den absolut sidste udgave af Produktionsskoleforeningens nyhedsbrev skriver sekretariatsleder Michael Bjergsø, at Produktionsskoleforeningen bruger sine resterende midler på den nye forening:
”En enig generalforsamling har valgt at bruge Produktionsskoleforeningens resterende midler til at etablere en forening, der fremmer praksislæring. For på den måde at sikre den viden og de erfaringer, der gennem mange år er opbygget på produktionsskolerne.
Det kan ske ved at foreningen støtter projekter mv., og ved at foreningen selv tager initiativ til projekter, politiske initiativer, undersøgelser, konferencer osv.”

Arbejdsfællesskabet som grundlag for læring
Michael Bjergsø forklarer det pædagogiske princip således:
”Det er – bredt formuleret – en praksislæring, der har sit omdrejningspunkt i produktionen af en vare eller tjenesteydelse, der skal bruges af nogen, og som derfor bibringer arbejde og undervisning et element af nødvendighed og motivation.
Dertil kommer, at praksislæringen bringer den unge ind i et arbejdsfællesskab, hvor alle spiller en rolle og har en funktion i arbejdet. Netop den form for praksislæring har været den bærende læringsform i produktionsskolernes værksteder, og det har tusinder af unge profiteret af gennem de seneste ca. 40 år.”

Facts om Foreningen til fremme af praksislæring

  • Den første bestyrelse er nedsat af PSF’s bestyrelse, og består af både medarbejdere og ledere, produktionsskolefolk og FGU-direktører samt en uddannelsesforsker.
  • Den første ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af juni 2020, og her vil der være valg til bestyrelsen.
  • Foreningen får hjemsted på FGU Syd- og Vestsjælland.
  • Indtil bestyrelsen konstituerer sig ved første bestyrelsesmøde d. 1. oktober 2019, er Gert Møller, direktør for FGU Syd- og Vestsjælland, fungerende formand.
  • Alle, der støtter foreningens formål, er velkomne til at melde sig ind i foreningen. Der er ikke kontingent, og man kan melde sig ind ved at sende en mail med navn, adresse og kontaktoplysninger til praksislaering@fgusv.dk. Her kan foreningens vedtægter også rekvireres.