Polarisering – myte eller virkelighed?

Polarisering – myte eller virkelighed?

Wednesday, May 22, 2019

Anni Matthiesen opfordrer folkeoplysningen til at gøre en indsats for at modarbejde polarisering og skabe fællesskab. Det blev startskuddet til "Vi har brug for hinanden".


Polariseringen tales mere op, end virkeligheden berettiger til. Derfor sætter DFS fokus på det, der samler mennesker i Danmark. Under overskriften ”Vi har brug for hinanden” sætter vi polarisering, mangfoldighed og folkeoplysning til debat i et debathæfte og på syv folkemøder over hele landet.

Wednesday, May 22, 2019

”Vi lever mere og mere adskilte i osteklokker, ekkokamre og ghettoer.” ”Danmark er splittet mellem land og by, mellem en underklasse og en kreativ klasse, mellem etniske danskere og de fremmede.” Det er en gennemgående historie i den offentlige debat, som understøttes af billeder af rådne bananer, af gule pletter på landkortene og af speltspisende økofanatikere, der overtager særlige kvarterer i København og Aarhus.
I sit forord til debathæftet ”Vi har brug for hinanden” sætter DFS’ formand Per Paludan Hansen spørgsmålstegn ved denne historie:
”Men er det nu også hele sandheden? Det tror jeg ikke. De fleste af os lever forholdsvis tæt på mennesker, der er helt anderledes end os selv: økonomisk, socialt, uddannelsesmæssigt, holdningsmæssigt.”
Han erkender, at alt ikke er rosenrødt og opfordrer derfor til, at vi fokuserer på det, der binder os sammen:
”Provins har brug for hovedstad, land har brug for by, uddannet har brug for ikke-uddannet, etnisk dansk har brug for nydansk, ung har brug for ældre og omvendt. Vi har brug for hinanden,” skriver han i forordet.

Debathæftet ”Vi har brug for hinanden”

Bidragsydere:
• Egon Clausen, forfatter
• Jonathan Tybjerg, journalist, Zetland
• Roger Matthisen, MF, Alternativet
• Esben Danielsen, Direktør i Lokale- og Anlægsfonden
• Torben Dreier, skoleleder i oplysningsforbundet FO-Aarhus
• Rolf Lyneborg Lund, PhD-stipendiat ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.
• Svend Hamborg, frivillig i Plantagehuset, Thisted
• Simon Liin, tidligere kursist, daghøjskolen Kursustrappen, Frederiksberg
• Ida Arya Dencher, frivillig i Mellemfolkeligt Samvirke
• Birk Silver Breinholdt, elev på Ollerup Efterskole
• Stig Skovbo, frivillig i medborgerhuset i Them

Læs og download debathæftet

Ideudvikling på togrejsen
Debathæftet og syv debatmøder er hovedelementerne i en kampagne, DFS gennemfører fra juni til og med september. Selv om den bygger på vores egne grundværdier, er det ikke vores ide.
Folketingsmedlem Anni Matthiesen var på vej til DFS’ medlemskonference i Korsør. I toget mødte hun Marianne Jelved, og de fulgtes hun til Roskilde med Marianne Jelved. De to blev hurtigt enige om, at der var brug for en indsats mod polarisering og for mangfoldighed.
I Korsør gik Anni Matthiesen på talerstolen og opfordrede folkeoplysningen til at påtage sig opgaven. Det blev meget positivt modtaget, og derfor gør vi nu ide til virkelighed.

Fællesskab af forskelligheder
I debathæftet præsenterer vi en række samfundsdebattører og deres syn på problemstillingen. Forfatteren Egon Clausen skriver:
”Fortællingen om Danmark som et fællesskab af forskelligheder har trange kår for tiden. Det skyldes ikke blot københavnernes optagethed af deres eget centrum, men også de udkantsfortællinger, som nogle af provinsens egne fortalere disker op med.”
Journalist Jonathan Tybjerg fra Netmediet Zetland har været med til at skrive en artikelserie om polarisering. I debathæftet forklarer han, hvorfor han ikke kan få billedet af de meget uenige danskere til at passe. Han har også et bud på, hvorfor der har dannet sig dette billede:
”Mediernes logik vil, at vi deler verden op i modsætninger, fokuserer på konflikterne og leder efter det ekstraordinære, der stritter ud fra det normale,” skriver han.

Debat på Demokratifestivalen i Ollerup
Tid: onsdag den 5. juni kl. 10.30
Sted: Gymnastikhøjskolen i Ollerup
I panelet: Folketingskandidat Rasmus Helveg-Pedersen, Forsker ved Aalborg Universitet, Rolf Lyneborg Lund, Forstander på Den frie Lærerskole Ole Pedersen og Hans Stavnsager, Borgmester Faaborg Midtfyn kommune

Mere om debateventet

Spættede landkort
Debathæftet indeholder også tre spættede Danmarkskort, der afspejler, hvordan grupper af mennesker med forskellige karakteristika lever tæt op af hinanden. Kortene er produceret af PhD-stipendiat Rolf Lyneborg Lund.
Derudover fortæller ledere, undervisere og deltagere, hvordan de har mødt mennesker, som ikke ligner dem selv, i folkeoplysende aktiviteter.

Fra Allinge til Mors
Hæftet vil blive præsenteret og debatteret ved syv folke-, kultur- og debatmøder rundt om i landet i juni, august og september.
I forskellige kombinationer vil Anni Matthisen, Marianne Jelved, Rasmus Helveg Petersen, Rolf Lyneborg Lund, lokalpolitikere og folkeoplysningspraktikere indgå i debatpanelerne. Per Paludan Hansen vil være ordstyrer.
De syv debatarrangementer er
• Demokratifestivalen i Ollerup, onsdag den 5. juni
• Vejle Folkemøde, fredag den 7. juni
• Folkemøde Bornholm, torsdag den 13. juni
• Kulturmødet på Mors, torsdag den 22. august
• Folkemøde Møn, lørdag den 24. august
• Rudersdal Folkemøde, lørdag den 31. august
• Det fynske Folkemøde, Odense, 7. september

Debat på Vejle Folkemøde
Tid: fredag den 7. juni kl. 14.00
Sted: Scenen foran Vejle Rådhus
I panelet: Anni Matthiesen (MF, V), Rolf Lyneborg Lund (forsker), Marianne Mortensen (Nordfyns Husflid)

Mere om debateventet