Folkeoplysning bør være for folket og ikke for de få

Folkeoplysning bør være for folket og ikke for de få

Friday, April 26, 2019


I stedet for et loft bør der indføres et gulv under det kommunale tilskud til aftenskoler Det vil både sikre, at flere har råd til at deltage, større fleksibilitet og geografisk lighed, skriver folketingsmedlem Marianne Jelved og Per Paludan Hansen, DFS i en kommentar i bladet Danske Kommuner.

Friday, April 26, 2019

Vi bringer her hele kommentaren.
Danmark er et af de mest veluddannede og velinformerede lande i verden. Allerede i folkeskolen lærer vi at tænke selv, stille spørgsmål og ikke tro på alt det, vi læser og hører. Det er i høj grad med til at sikre mod, at vi som befolkning bliver ofre for ekstremistiske politikere, ideologier og strømninger. Det er noget, vi skal fremme, ikke hæmme.
På trods af det er kommunernes tilskud til folkeoplysning faldet dramatisk. Fra 2002 til 2017 er det kommunale tilskud faldet med 48 procent.
En stor del af faldet i midler skyldes en regel indført i 2002, som sætter et loft over, hvor stort tilskuddet må være.
Før 2002 måtte den kommunale støtte svare til to tredjedele af udgifterne til underviser- og lederlønninger, men i 2002 blev loftet sat ned til en tredjedel.
Det har ikke blot betydet øget brugerbetaling for vores deltagere, men også væsentligt færre og mindre kvalificerede tilbud.
Det er på tide at lette på loftet. Lovgivningen skal ikke forhindre kommuner i at prioritere folkeoplysningen.
Det store fald i det kommunale tilskud til folkeoplysning dækker ikke kun over en forfejlet lov om loft over støtte, men desværre også over, at nogle kommuner har valgt at spare stærkt på denne konto.
Det har ført til en enorm geografisk skævhed i tildelingen af folkeoplysningsmidler.
I 2016 var den mest gavmilde kommune 236 gange så gavmild som den mindst gavmilde kommune, når man ser på det tildelte folkeoplysningstilskud pr. indbygger.
Det betyder, at vi geografisk oplever en kæmpe forskel på adgangen til folkeoplysning. Generelt er det borgerne i yderområderne, hvor lokalsamfundene i forvejen er udfordrede, som rammes hårdest.
Derfor skal loven om tilskud vendes på hovedet. I stedet for et loft bør der indføres et gulv under tilskuddet. Vi mener, at alle kommuner bør tilføre folkeoplysningsområdet et beløb, som minimum svarer til en tredjedel af udgifterne til underviser- og lederlønninger.
Det vil både sikre, at flere har råd til at deltage, større fleksibilitet og geografisk lighed.
Folkeoplysning bør være for folket og ikke for de få. Vi har mere end nogensinde før brug for demokratiske oplyste medborgere. Her er Folkeoplysningen en del af løsningen.