Det er skægt at arbejde praktisk

Det er skægt at arbejde praktisk

Monday, September 30, 2019


Nordea-fonden støtter Frie Fagskoler med tre en halv million kroner. Pengene skal sende ældre folkeskoleelever på kostskole for at give dem en smagsprøve på håndværksfag som kok, smed eller gamedesigner.

Monday, September 30, 2019

”Mange vælger gymnasiet per automatik uden at kende til alternativerne. De unge skal opdage, at det er skægt at arbejde praktisk – og at det kan føre til en spændende fremtid.” Sådan beskriver Christian Legarth, der er sekretariatsleder i Frie Fagskoler, det projekt, som foreningen nu sætter i værk med millionstøtte fra Nordea-fonden.

Hvad er frie fagskoler?
Frie Fagskoler er frie kostskoler med særlig fokus på undervisning i praktiske og erhvervsrettede fag i mindst en tredjedel af undervisningen. Skoleformen har stærke rødder mere end 100 år tilbage i de danske håndværks- og husholdningsskoler og har stor viden om at forene dannelse og håndværk.
Der er 12 frie fagskoler rundt i landet. Skolernes to centrale tilbud er EUD-forberedende kurser og 10. klasse for praktisk interesserede unge. Skoleformen huser også 2 specialskoler, som tilbyder ”Parat til Erhverv” til unge med særlige behov.
Foreningen Frie Fagskoler er medlem af DFS.

Hands On
Med projektets midler vil Frie Fagskoler invitere folkeskoleeleverne på Hands-on Camps. Hver camp vil have en varighed på mellem 2-5 dage, hvor de får mulighed for at afprøve et eller flere håndværksfag indenfor en branche i et kostskolemiljø.
Derudover skal scholarships til 500 unge erstatte den normale egenbetaling og dermed fjerne en økonomisk barriere. Endelig vil Frie Fagskoler udvikle inspirationsmateriale til folkeskoler med best practice til praktisk og erhvervsrettet undervisning.
”Der er behov for at tænke nyt, og som erhvervslivets kostskole er Frie Fagskoler oplagt til at være omdrejningspunkt for noget af den nytænkning og udvikling, som også kan bruges i folkeskolen. Vi er stedet, hvor nye ideer og nye veje kan prøves af. Derfor er vi begejstret for støtten fra Nordea-fonden, som nu gør det muligt for unge på egen krop at prøve en karrierevej af i praksis på en fri fagskole, før de vælger ungdomsuddannelse”, siger Christian Legarth.