Danskuddannelse bør skrives ind i folkeoplysningsloven!

Danskuddannelse bør skrives ind i folkeoplysningsloven!

Tuesday, November 26, 2019

John Meinert Jacobsen er administrerende direktør i AOF Danmark


Det er på tide med et nyt kapitel i folkeoplysningsloven. Alle fortjener at lære dansk uanset pengepungens størrelse. Det foreslår John Meinert Jacobsen fra AOF Danmark i dette debatindlæg.

Tuesday, November 26, 2019

TV2 Nyhederne bragte den 18. november et indslag, hvor Radikale Venstre pointerer, at alle borgere i Danmark skal have lige mulighed for at lære dansk uanset, hvor stor en indkomst man har.
Ligesom Radikale Venstre mener vi i AOF, at rammerne for danskuddannelse er blevet voldsomt forværret siden regeringen sidste år indførte brugerbetaling. Brugerbetalingen har betydet, at 56% færre udlændige i dag går på sprogkursus i Danmark, fordi de ikke har råd til at betale de 12.000 kroner, som et kursus i dansk koster, når deltagerne selv betaler af egen lomme.
I AOF vil vi gerne opfordre politikerne til kraftigt at genoverveje udlændingenes mulighed for at lære dansk. Hvis flere udlændinge modtog gratis danskundervisning, ville langt flere kunne indgå i og bidrage til det samfund, vi i fællesskab har bygget op.
Derfor mener vi i AOF, at danskuddannelse skal nedlægges som særskilt lov.
De løbende udbudsrunder i kommunerne har medført, at prisen har vundet over kvaliteten med flere længder. Det mener vi i AOF at kunne rette op på, hvis danskuddannelse bliver skrevet ind som en del af folkeoplysningsloven. Der er simpelthen behov for, at der bliver indført et nyt kapitel, hvorudfra oplysningsforbundene kan udmønte danskuddannelse, sådan som politikerne ønsker det.
Et nyt kapitel i folkeoplysningsloven vil betyde, at den jungle af mangfoldige integrationsprojekter, som ligger kommunalt, kan komme med som finansieringsgrundlag for flytningen. Dertil kommer, at oplysningsforbundene er lokalt forankret, hvilket betyder, at en sådan lovændring ikke vil fjerne den kommunale medtænkning og medansvaret i den konkrete udmøntning. Det danske sprog spiller en alt for væsentlig samfundsmæssig rolle til, at vi bare kan lade stå til!