10. klasse er godt givet ud

10. klasse er godt givet ud

Wednesday, April 3, 2019

Elever på Vandel Efterskole.


Udsatte unge har bedre forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse, hvis de har en 10. klasse i ryggen. Tager de 10. på efterskole, r det endnu mere sandsynligt, at de kommer i mål med en ungdomsuddannelse.

Wednesday, April 3, 2019

Både fra politiske partier og erhvervsorganisationer rejses med jævne mellemrum forslag om at afskaffe 10. klasse eller at omdanne og indskrænke den, så man ikke kan tage 10. klasse på efterskole. En ny undersøgelse, som analysefirmaet Moos-Bjerre har lavet for Efterskoleforeningen, tyder på, at det er en god ide at bevare 10. klasse, skriver Efterskoleforeningens nyhedsbrev.
Hovedkonklusionen er, at 10. klasse øger sandsynligheden for, at frafaldstruede unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Er det på en efterskole, de unge tager 10. klasse, stiger sandsynligheden.
Resultatet vækker glæde i Efterskoleforeningen, som mener, at 10. klasse er en god investering for et ungt menneske.
”Netop dette skoleår giver de unge mennesker mulighed for at modnes og blive skarpere på deres egen identitet på et kritisk tidspunkt i deres liv,” siger Mette Hjort-Madsen, analysechef i Efterskoleforeningen.

Om undersøgelsen
Grundlaget for undersøgelsen er registeroplysninger om de i alt 1,14 millioner skoleelever, der i perioden 1995-2016 afsluttede 9. eller 10. klasse. Heraf er der 37.000 unge, der har modtaget en forebyggende foranstaltning og afsluttet 9. eller 10. klasse i perioden. Undersøgelsen er gennemført i 2018.
Læs hele undersøgelsen