Opskriften på en god aftenskolebestyrelse

Opskriften på en god aftenskolebestyrelse

Tuesday, April 24, 2018

Anders Jessen står i spidsen for LOF Syds bestyrelse og blev nomineret til prisen som Aftenskolens ildsjæl i 2017.


Hvordan ser en velfungerende og effektiv aftenskolebestyrelse ud? Anders Jessen, bestyrelsesformand for LOF Syd, giver her sit bud.

Tuesday, April 24, 2018

Tillid, et godt mix af aldersgrupper, køn og erfaringsbaggrunde samt uddelegering af konkrete arbejdsopgaver til hvert enkelt bestyrelsesmedlem. Det er nogle af de ingredienser, der skal til for at skabe en god aftenskolebestyrelse, siger Anders Jessen, formand for LOF Syd.

LOF
LOF er et landsdækkende liberalt oplysningsforbund med 60 lokalafdelinger og en landsorganisation. LOF tilbyder aftenskole- undervisning, arrangerer debatter og foredrag samt undervisning for ordblinde og forberedende voksen- undervisning.

Plads til visioner
I LOF Syds bestyrelse har alle medlemmer konkrete ansvarsområder. Det skaber engagement og sikrer, at aftenskolelederen eller bestyrelsesformanden ikke ender med alle opgaverne. Selvom bestyrelsesmedlemmerne af og til er tovholdere på konkrete events, er det vigtigt, at de ikke kun er praktiske grise:
"Det er afgørende, at vi beskæftiger os med de overordnede visioner og strategier og ikke med den daglige drift. Det sørger vores dygtige skoleleder for".

Eksternt samarbejde styrker aftenskolen
Etablering af nye samarbejder er også en vigtig del af bestyrelsens arbejde, mener Anders Jessen. Den sønderjyske aftenskole har flere samarbejdspartnere på især sundheds- og foredragsområdet. Samarbejdet sker med både private og offentlige aktører. Sønderborg Kommune visiterer f.eks. borgere til LOF Syds aktiviteter for sen- hjerneskadede.
"Samarbejdstiltagene hæver aktivitets- niveauet, genererer nye ideer, giver os et imageløft og sammen med vores samarbejdspartnere kan vi nå ud til flere kursister", fortæller Anders Jessen og tilføjer, at der også kan være økonomisk gevinst ved at gå sammen med eksterne parter.


Artikelserie om kvalitet i folkeoplysningen

Artiklen om Ungdomsskolen indgår i hæftet ”Gode eksempler til inspiration – tolv cases på god kvalitet i folkeoplysningen”. Hæftet er et af resultaterne af projektet ”Kvalitet i folkeoplysningen”.
De øvrige artikler i hæftet er:
 • ”Jeg gør skolens værdier konkrete” (Sydfyns Erhvervsforskole, Produktionsskoleforeningen)
 • ”Anettes undervisning er skræddersyet med høj faglighed” (Midtfyns Husflid, Fora)
 • ”Vi synger måske ikke bedre, men lokalerne spiller en stor rolle (Enghave Kirkes børne- og ungdomskort, Folkekirkens Ungdomskor)
 • ”Køkkenet er klubbens hjerte. Her møder vi hinanden” (Næstved Ungdomsklub, Ungdomsskoleforeningen)
 • ”Medlemsbladet holder sammen på foreningen (Midtfyns Amatør Scene, DATS)
 • ”Fællesskabet motiverer, når man ikke orker at træne (DOF Paarup, Dansk Oplysningsforbund)
 • ”Vi taler direkte til kursisterne (Rytmisk Center, DOF)
 • "Jeg er vant til, at de med flest stjerner på skuldrene har ret" (Folk & Sikkerhed)
 • ”For SFOF’s frivillige er det sommer hele året” (SFOF)
 • ”Jeg har sagt farvel til mine fordomme” (Kursustrappen, Daghøjskoleforeningen)
 • ”De frivillige i skoletjenesten dele ud af deres viden og engagement” (FN-Forbundet)

Variable omkostninger skaber sikkerhed
Fundamentet for en velfungerende aftenskole er naturligvis en sund økonomi, og her har LOF Syd i de senere år taget nogle vigtige beslutninger, som gør dem mere fleksible i forhold til udsving i antallet af kursister.
"Vi har fokuseret på ikke at have for høje faste omkostninger til lokaler, og så gennemgår vi regnskabet på månedsbasis på hvert bestyrelsesmøde, så vi er på forkant", fortæller Anders Jessen.

Kvalitetsparameter: den gode organisation
Denne artikel handler om, hvordan kvalitet udmønter sig, når det gælder den demokratiske organisation. Dette er et af seks kvalitetsparametre, som er blevet defineret i løbet af arbejdet med projektet ”Kvalitet i folkeoplysningen”. Projektet er gennemført af DFS i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, og 12 medlemsorganisationer.

Læs mere om projektet, kvalitetsparametrene og projektmaterialerne