Nemmere at lave debatskabende aktiviteter

Nemmere at lave debatskabende aktiviteter

Friday, November 23, 2018

Frederik A. Hansen er formand for Fritid & Samfund


Den folkeoplysende debat er et vigtigt redskab mod fake news, men aftenskolerne udnytter ikke tilskuddet til debatskabende midler fuldt ud. Derfor foreslår Fritid & Samfund enklere krav i folkeoplysningsloven.

Friday, November 23, 2018

”Det er tankevækkende, at i en tid, hvor der er et stort samfundsmæssigt behov for styrke den folkeoplysende debat som et modtræk til ”fake news” og de deraf følgende konsekvenser for vores demokrati og offentlighed, er der et middel til styrke den folkeoplysende debat, som ikke bruges.”
Sådan skriver Frederik A. Hansen og Steffen Hartje i Tidsskriftet Folkeoplysning, der udgives af Fritid & Samfund. Forfatterne er henholdsvis formand og sekretariatsleder i organisationen.

Bliver ikke brugt
Sådan skriver Frederik A. Hansen og Steffen Hartje i Tidsskriftet Folkeoplysning, der udgives af Fritid & Samfund. Forfatterne er henholdsvis formand og sekretariatsleder i organisationen.
Baggrunden for forslaget om at ændre på kravene til debatskabende aktiviteter er en undersøgelsen fra Videnscenter for Folkeoplysning (Vidf, der viser, at 46 procent af landets aftenskoler ikke bruger de debatskabende midler, som kommunen stiller til rådighed. I stedet returnerer de beløbet.
Ifølge Vifo mener mange så små aftenskoler, at denne form for debat ikke er relevant for deres skole
Derfor foreslår Frederik A. Hansen og Steffen Hartje, at lovens krav til, hvad en debatskabende aktivitet er, koges ned til to krav:

  • Debatemnerne skal sættes ind i en samfundsbetonet ramme
  • Der skal foregå en debat, der inddrager deltagerne aktivt

Nuværende krav til debatskabende aktiviteter
Ifølge loven skal aftenskolerne bruge 10 procent af den støtte, de modtager fra kommunen, til debatskabende aktiviteter. Bekendtgørelsen om folkeoplysningsloven definerer debatskabende aktiviteter således:
"§ 7. Debatskabende aktiviteter, jf. folkeoplysningslovens § 8, stk. 3, skal foregå, så emnerne sættes ind i en bredere samfundsbetonet og helhedsorienteret ramme, og de skal rette sig mod brede målgrupper. Emnerne skal være væsentlige, debatskabende og af interesse for fællesskabet. Debatskabende aktiviteter skal tilbydes, så der i arrangementet foregår en debat, der inddrager deltagerne aktivt. Debatdelen skal indgå som en naturlig og væsentlig del af arrangementet.
Stk. 2. Debatskabende aktiviteter kan foregå i et samarbejde med andre foreninger, organisationer, institutioner m.v. Den enkelte forening skal aflægge særskilt regnskab for de udgifter, den har haft i forbindelse med et sådant fællesarrangement, hvoraf skal fremgå foreningens udgifter og indtægter ved arrangementet."