VEU-systemet er en tikkende bombe

VEU-systemet er en tikkende bombe

Friday, February 10, 2017


”Forklaringerne på VEUs falliterklæring står i kø. Men vi kommer ikke uden om det faktum, at en stor udfordring er, hvordan vi får langt flere voksne til at blive bedre læsere. ” Det skriver AOF-direktør John Meinert Jacobsen i en kommentar i Altinget.

Friday, February 10, 2017

”Lønmodtagerne gør simpelthen ikke nok brug af voksen-, efter- og videreuddannelsestilbuddene, da mulighederne simpelthen ikke matcher det, som virksomhederne og medarbejderne efterspørger. Med andre ord: Ubrugte VEU-milliarder hober sig op på en konto i Undervisningsministeriet.”
Hvorfor står det så galt til?”
Sådan indleder John Meinert Jacobsen en kommentar i dag i Altinget.

Skræmmende uddannelsesimperier
John Meinert Jacobsen henviser til PIAAC undersøgelsen fra 2013 (SFI), som viste, at cirka hver sjette dansker mellem 16 og 65 år har så begrænsede færdigheder i læsning, at de har svært ved at læse simple tekster. 
Han skriver: ”Når den ufaglærte har brug for både at forbedre sine læsefærdigheder og styrke sine erhvervskompetencer, så sker det ofte hos uddannelsesudbydere i statslige selvejende uddannelsesimperier. Uddannelsesmiljøer, der har kostet kassen, og som kan virke direkte skræmmende på en kursist, der i forvejen har svært ved at indrømme sine læsefærdigheder.”

Bryd monopolerne
AOF-direktøren peger på, at folkeoplysningen allerede har vist sit potentiale i forbindelse med FVU-undervisning og foreslår, at man også udnytter dette potentiale i forhold AVU:
”Rammerne for den AVU som i dag drives alene af VUC, men som i store del har sin oprindelse i oplysningsforbundene, kunne med stor fordel gøres mere fleksible.
Med muligheden for at kombinere AVU-undervisning med FVU, vejlednings- og afklaringsforløb ville vi ikke alene kunne optimere gennemførelseseffekten for ledige og ansatte, vi ville også sikre, at de unge får et samlet tilbud, der rent faktisk kan føre dem videre i uddannelse eller arbejde,” skriver John Meinert Jacobsen.