Tre seminarer om Åben Skole

Tre seminarer om Åben Skole

Tuesday, March 21, 2017


Tre seminarer i Odense, København og Horsens afholdes skal give inspiration og viden til samarbejde mellem skolen og kultur-, fritids- og erhvervslivet. Samarbejdet skal åbne skolen og undervisningen op for det omgivende samfund.

Tuesday, March 21, 2017

Alle interesserede er velkomne til de tre seminarer, som bliver tilrettelagt af Undervisningsministeriet og Kulturministeriet, herunder:

 • det lokale kultur- og erhvervsliv
 • idrætsforeninger
 • musik- og kulturskoler
 • ungdomsskoler
 • naturskoler
 • museer
 • andre lokale foreninger og aktører

Odense

Tid: 18.4 2017
Sted: Scandic Odense, Hvidkærvej 25, Odense
Yderligere oplysninger herunder detaljeret program og tilmelding

 

København

Tid: 19.4 2017
Sted: First Hotel København, Molestien 11, København SV
Yderligere oplysninger herunder detaljeret program og tilmelding


Horsens

Tid: 28.4 2017
Sted: Hotel Opus Horsens, Egebjergvej 1, Horsens
Yderligere oplysninger herunder detaljeret program og tilmelding

Deltagelse i seminarerne er gratis.

Seminarene skal være med til at sikre national videndeling og inspirere og motivere kommuner, skoler og lokale aktører i hele landet til at igangsætte samarbejder på egen hånd og give redskaber og værktøjer til at håndtere de konkrete udfordringer som kan opstå for projekter vedrørende Åben Skole.

Programmets hovedpunkter

 • Oplæg v. EVA omhandlende de to cases og videns- og erfaringsopsamlingen   
 • Samtalesaloner om åben skole med afsæt i 6 forskellige tematikker  
 • Oplæg ved Nationalt netværk af skoletjenester(NNAS) om resultaterne af deres kortlægninger
 • Oplæg v. profiloplægsholder. Søren Østergaard fra Center for Ungdomsstudier