Hvor kønsopdelt må folkeoplysningen være?

Hvor kønsopdelt må folkeoplysningen være?

Wednesday, June 28, 2017

"”Jeg tænkte ikke over, at der kunne være noget kontroversielt i det. Jeg har kurser for kræftramte mænd, og der findes kurser for overvægtige kvinder," siger Marianne Christensen fra Sundhedsteamets Kurser og Projekter.


Må et oplysningsforbund tilbyde svømmeundervisning kun for kvinder? Det er nu blevet en sag for Horsens Byråd. ”Hvis det er det, der skal til for at få indvandrerkvinderne ud af lejlighederne og i gang med noget bevægelse, så må vi da gøre det,” siger oplysningsforbundets leder.

Wednesday, June 28, 2017

Kurser, der kun optager kvinder eller kun mænd, er berettigede til kommunal støtte efter folkeoplysningsloven, og det kræver ikke særtilladelse at forbyde kvinder i mændenes omklædningsrum eller omvendt. Men når et oplysningsforbund vil give svømmeundervisning i et lokale, hvor mænd ikke har adgang, så kræver det særtilladelse.

Forventede ikke kontrovers
For et par måneder siden mødte to unge indvandrerkvinder op hos Marianne Christensen, der er leder af Sundhedsteamet Kurser og Projekter i Horsens (medlem af Dansk Oplysningsforbund). De fortalte, at de var en gruppe indvandrer- og flygtningekvinder, der gerne vil gå til svømmeundervisning, og at det var nødvendigt, at der ikke er mænd til stede i svømmelokalet.
”Jeg tænkte ikke over, at der kunne være noget kontroversielt i det. Jeg har kurser for kræftramte mænd, og der findes kurser for overvægtige kvinder. Det meste af idrætten, som også får støtte efter folkeoplysningen, er kønsopdelt,” fortæller Marianne Christensen
Ifølge folkeoplysningsloven skal kommunen stille lokaler til rådighed for folkeoplysende foreningers undervisning og aktiviteter, så Marianne Christensen skrev en kortfattet anmodning til kulturforvaltningen om at kunne benytte et kommunalt varmtvandsbassin en gang om ugen.
Derfor blev hun også overrasket, da hun fik at vide, at det skulle op på et møde i kulturudvalget først.

Politisk beslutning i to omgange
”Da først det var på dagsordenen der, kom det i lokalpressen, og flere kommunalpolitikere begyndte at diskutere det offentligt. Der blev talt om undervisning kun for ”muslimer” eller kun for ”indvandrere”,” siger Marianne Christensen.
Kulturudvalget endte med at godkende ansøgningen, men valgte at understrege, at kurset skal være åbent for alle kvinder, at der ikke må låses døre, og at der ikke vil blive sat gardiner op til afblænding.
”Det havde jeg nu heller ikke bedt om,” siger Marianne Christensen, som i mellemtiden havde talt med kvinder fra indvandrermiljøet, som går på andre kurser.
”De sagde, at der sidder mange både unge og ældre kvinder rundt i lejlighederne, som ikke kommer ud, men nok kunne være interesseret i det. Hvis det er det her, der skal til for at få indvandrerkvinderne ud af lejlighederne og i gang med noget bevægelse, så må vi da gøre det. Det kan blive begyndelsen på en bedre integration, særligt hvis der kommer etniske danskere med på kurset,” siger oplysningsforbundets leder.
Historien er dog ikke slut med kulturudvalgets godkendelse. En politiker fra DF, der ikke er repræsenteret i kulturudvalget, og en socialdemokrat, som var fraværende på udvalgsmødet, rejste igen diskussionen i pressen. Derfor skal sagen nu op på et byrådsmøde.

Vil ikke ændre praksis
Henrik Koch, der er fritidskonsulent i Horsens kommune, oplyser, at kønsadskilte aktiviteter er almindeligt inden for folkeoplysende aktiviteter, og at det ikke i sig selv kan være en grund til at afvise at stille lokale til rådighed.
"Men Sundhedsteamet Kurser og Projekter har bedt om, at der ikke kommer mænd i svømmelokalet. Normalt færdes der ikke andre end holddeltagerne i det lokale, der undervises i, men vi har ikke praksis for at forbyde andre adgang. Denne praksis har vi ikke ønsket at ændre på," siger Henrik Koch.